we ware factory to D&R metatron nls,metatron hunter 4025,metatron hunter,metatron gr hunter,metatron ipp hunter,metapathia gr hunter,,metatron 4025 hunter,metatron 4025.Offer OEM.www.ihunter4025.com

badanie nls


    

 

What badanie nls?

 

System diagnostyki NLS umożliwia kompleksowe badanie organizmu Systemy diagnostyki nieliniowej to najnowocześniejsze technologie medyczne, które obecnie na progu XXI wieku można porównać do najbardziej zadziwiających i perspektywicznych osiągnięć medycyny, to unikalna aparatura diagnostyczna, oparta na analizie widmowej (spectralnej) wirujących pól magnetycznych żywych organizmów.System Diagnostyki Nieliniowej to najnowocześniejsze technologie medyczne, które obecnie na progu XXI wieku można porównać do najbardziej zadziwiających i perspektywicznych osiągnięć medycyny, to unikalna aparatura diagnostyczna, oparta na analizie widmowej (spectralnej) wirujących pól magnetycznych żywych organizmów.

NLS umożliwia uzyskanie pełnej informacji o zdrowiu i początkowych sygnałach pojawienia się symptomów chorobowych (w tym onkologicznych), niemoliwych do stwierdzenia drogą jakichkolwiek innych metod diagnostycznych ( USG, rentgen, tomografia komputerowa i inne), które uwidoczniają dopiero ukształtowaną już zmianę.Liczne doświadczenia potwierdzają ścisłe powiązanie między polami magnetycznymi i systemami biologicznymi, przy czym pola te wykorzystywane są w systemach biologicznych jako sposób współdziałań zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych. Wirujące pole magnetyczne odgrywa ważną rolę w procesie przekazywania informacji i współdziałania z systemarni biologicznymi.Najpierw na rynku światowym przedstawiono najnowsze technologie medyczne w zakresie aktywnego sterowania homeostazą. Naukowcy, wypuściwszy na rynek nowy superaktywny program sterowania homeostazą dokonali rewolucji jeśli chodzi o opracowywanie programów informacyjnych do korygowania zakłóconego wewnątrz organizmu bilansu-homeostazy i neutralizowania ekologicznych i infekcyjnych czynników patologicznych.

 

W pierwszej kolejności, badaczom udało się opracować efektywną aparaturę, zdolną automatycznie, bez udziału człowieka, nastrajać się na częstotliwość nerwowych impulsów organizmu, samodzielnie znajdować i poprawiać defekty i patologie narządów i komórek organizmu, przy pomocy kombinacji różnych, w specyficzny sposób modulowanych, drgań elektromagnetycznych zapisanych na matrycy.Fundamentalną ideą przy opracowaniu tej aparatury okazała się hipoteza o tym, że organizm człowieka dysponuje elektromagnetycznym szkieletem informacyjnym, zdolnym reagować na działanie zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego.Pracownikom NLA systems udało się zebrać razem różne rozproszone kierunki medycyny naturalnej i w ten sposób urzeczywistnić w praktyce skok jakościowy – opracować metodę aktywnego sterowania homeostazą.Przebadano bezpośrednio: homeopatię, akupunkturę chińską z dalszym jej opracowaniem metodą Volla, Morela, Schimmela; hinduskiego Ajurwedę i teorię czakr; teorię spinu; ziołolecznictwo i inne.Prace teoretyczne i eksperymentalne, które umożliwiły zrealizowanie aparatu diagnostycznego niskoczęstotliwościowego generatora kwantowego, zostały rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez geniusza elektroniki Nikolę Tesla. Następnie były kontynuowane przez uczonych, których nazwiska zasługują na uwagę: G. Lachowski, R. Rief i R. Voll.Bardzo ważną możliwością metody diagnostyki NLS jest testowanie leków. System diagnostyczny dysponuje również unikalną możliwością zapisania drgań dowolnego preparatu leczniczego i przeprowadzenia jednoczesnego, komputerowego porównania charakterystyk widmowych wszystkich znajdujących się w pamięci komputera preparatów (których może być około kilku tysięcy) z charakterystykami procesu patologicznego, a tym samym wybrać najbardzej skutecznie działający środek leczniczy.

Metoda diagnostyki badanie nls umożliwia:

– otrzymanie jakościowej oceny stanu czynnościowego organizmu w postaci fantomowej analizy miejscowej;
– kontrolę skuteczności i wyników zastosowania najróżniejszych metod oddziaływania terapeutycznego oraz ocenę zdolności adaptacyjnych organizmu;
– przeprowadzenie analizy dynamiki zmian stanu czynnościowego organizmu w trakcie leczenia;
– określenie pierwotności ogniska uszkodzenia czynnościowego;
– ocenę charakteru patologii, przy wykorzystaniu systemu ekspertyz.

Why Diagnostyka jest bezpieczna, nieszkodliwa oraz bezbolesna.


Diagnostyka NLS dzięki swojej funkcjonalności pozwala na:

– Ogólną ocenę ludzkiego organizmu.
– Diagnozowanie chorób na poziomie komórkowym – takim gdzie nie występują jeszcze żadne objawy kliniczne ani symptomy choroby, a sam patologiczny proces nie jest możliwy do uchwycenia dostępnymi metodami (rentgen, tomografia, usg, rezonans), które to ukazują już powstałą zmianę.
– Wykrywanie bakterii, wirusów, pasożytów, pleśni i grzybów, a także komórek nowotworowych.
– Ustalenie alergenów i substancji obciążających organizm.
– Wychwycenie nietolerancji pokarmowych, będących zarówno źródłem wielu schorzeń (w tym chorób o podłożu autoimmunologicznym), jak i bezpośrednią przyczyną nadwagi.
– Określenie poziomu systemu immunologicznego.

Zalety Diagnostyki Nieliniowej badanie nls:

Szybka – trwa około 60 minut i nie wymaga specjalistycznego przygotowania
Bezinwazyjna
Nieszkodliwa – badanie bezpieczne nawet dla małych dzieci
Niezawodna i dokładna – każdy narząd w orgazmie jest szczegółowo badany i diagnozowany
Skierowana dla dorosłych jak i dzieci
Bezpieczna

 

 


    

Have any question, Please enter the form below and click the submit button.


*
*
*
* + * = ?
Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

If the submission is unsuccessful, please refresh your browser page and resubmit.
Sale Cousultant : Mrs Lucy
Sale Consultant : Mr Mark
  live:lucygao1520            


Related Items

Translate »