we ware factory to D&R metatron nls,metatron hunter 4025,metatron hunter,metatron gr hunter,metatron ipp hunter,metapathia gr hunter,,metatron 4025 hunter,metatron 4025.Offer OEM.www.ihunter4025.com

What is NLS Vücut Tarama Sistemi?


    

What is nls vücut tarama sistemi?

NLS Vücut Tarama Sistemi, sağlık sorunları olupta bu sorunların çözümü için bir arayışta olan, daha sağlıklı bir yaşam kalitesine kavuşmak isteyen herkes için bulunmaz bir nimettir.

20 dakika gibi kısa bir sürede hastanın genel sağlık sorunlarını saptaması açısından NLS Vücut Tarama Sistemi sorunun kaynağına çok hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu sayede hastanın tedavisi için zaman kaybı önlenmiş olmakta ve yapılacak daha detaylı bir inceleme varsa yön göstermekte olduğu gibi uygulanacak olan tedavinin seçimine de yardımcı olunmaktadır.
Uygulama prensibi

Uygulama prensibi vücutta gerçekleşen her sürecin kendine özgü elektromanyetik özelliklerine sahip olduğuna dayanır. Söz konusu özellikler ölçülebilir. Hastalık döneminde bu özellikler değişmektedir.

Muayene şemasına göre taranan organın (yada organ gruplarının) elektromanyetik impülsleri cihazda kayıtlı olan organ frekansları ile karşılaştırılır. Bu impülsler muayene edilen hastanın beyninden alınır. Bu esnada hasta herhangi bir uyarı hissetmez.

Her patolojik proses, her uyaran, normal değerine göre oluşan her sapma özel, net bir şekilde belirlenebilen enerji spektrumuna sahiptir. Cihazın veritabanına tüm patolojik süreçlerin ayarları kaydedilmiştir. Muayene esnasında vücutta meydana gelen tüm süreçler hakkındaki bilgileri içeren elektromanyetik spektrumlar vücuttan alınır. Cihaz vücudun elektromanyetik spektrumlarını öz veritabanındaki ayarların değerleri ile karşılaştırır ve skalalardan birindeki ayar değeriyle çakıştığında biyorezonans meydana gelir ve cihaz söz konusu süreci kaydeder.

Bu süreç süpermarkette ürünlerin barkoduna göre tanımlama sürecine benzer.

Bir çok sağlık sorunu zinciri NLS Vücut Tarama Sistemi ile ortaya çıkmakta ve uygulanacak olan tedavinin şeklini belirlenmesine yardımcı olduğu gibi aynı zamanda daha ileri tetkikler için de yol gösterici olmaktadır. Uygulanacak tedavi sağlık uzmanı tarafından kendi bilgisi çerçevesinde seçilerek uygulanabilmektedir.

NLS Vücut Tarama Sistemi, sağlık sorunları olupta bu sorunların çözümü için bir arayışta olan, daha sağlıklı bir yaşam kalitesine kavuşmak isteyen herkes için bulunmaz bir nimettir.

20 dakika gibi kısa bir sürede hastanın genel sağlık sorunlarını saptaması açısından NLS Vücut Tarama Sistemi sorunun kaynağına çok hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu sayede hastanın tedavisi için zaman kaybı önlenmiş olmakta ve yapılacak daha detaylı bir inceleme varsa yön göstermekte olduğu gibi uygulanacak olan tedavinin seçimine de yardımcı olunmaktadır.

Vücut taramanızı, kapalı yerde kalma korkusu ve yatma mecburiyeti olmadan da yaptırabilirsiniz
RUS fizikçilerin, kozmonotların sağlıklarıyla ilgili yaptıkları araştırmalar  sonucunda geliştirilen ve dünyanın 34 ülkesinde kullanılan NLS (Non Lineer  System) artık Türkiye’de. Cihaz, genetik yapınıza kadar inerek kalıtsal  hastalıklarınızı ortaya çıkarıp size reçete sunmakla kalmıyor, gelecekte  karşılaşabileceğiniz hastalıkların listesini de vererek dikkati sağlığınıza  çekiyor.

NLS Vücut Tarama Sistemi MR’DA GÖRÜLMEYENLER
Dünyada “Metatron” adıyla da bilinen NLS, var olan  ve gelecekte oluşma riski yüksek hastalıkları tam olarak tespit ediyor. Genel  Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan İpek, “Cihazla hastada zaten var olan ve yeni  başlayıp birçok görüntüleme cihazında ortaya konulamayacak kanser oluşumlarına  dair bilgiler edinilebiliyor” diyor. Kanserin ortaya çıkışı, vücutta birtakım  yapıları yıkıyor ve başlangıç aşamasında MR ya da tomografi gibi görüntüleme  yöntemleri bu oluşumu gösteremeyebiliyor. NLS ise vücudun tüm dokusunu  okuyabilme özelliğiyle kişiye oluşabilecek kanser riskiyle ilgili bilgiler  veriyor. Cihazın tanı süresi için 20-25 dakikanın yeterli olduğu, daha ciddi  sağlık sorunları olanlar için ise 45 dakika ile bir saat arasında süre gerektiği  belirtiliyor.

NLS Vücut Tarama Sistemi KAN TAHLİLİ YOK
NLS’nin hastalığı oluşmadan tespit etmesi “hayat  kurtarıcı” olmasını sağlıyor. Kendisinde bulunan sağlık sorunlarını öğrenmek  için check-up yaptırmak isteyen bir kişi, büyük efor harcayarak, kan tahlilleri  yaptırmak ve bazı tanı cihazlarına girmek durumunda kalıyor. NLS tüm bu  işlemleri çok basite indirgeyerek hastaya yarım saatlik tarama sürecinin  sonucunda her tür sorunu göstererek “Sizin diyabetiniz var” gibi çıkarımlarda  bulunuyor ve bunu tüm hastalıklara yönelik olarak yapıyor. Cihazın ortaya  çıkardığı sonuçlardan sonra doktorlara düşen tedavi şeklini belirlemek ve  gerçekleştirmek oluyor.

NLS Vücut Tarama Sistemi DETAYLI ARAŞTIRMA
Cihaz çalışmaya başladığı andan  itibaren vücudun her noktasının kontrolünü yapıyor ve sorun gördüğü organa geri  dönerek araştırmasını derinleştiriyor. Örneğin kalp damarlarında bir daralma  fark etmesi durumunda o damarı tekrar kontrol ediyor ve oluşan rahatsızlığı en  ince ayrıntısına kadar raporlayarak kontrolünü sürdürüyor.

NLS Vücut Tarama Sistemi BEYİNDEN YAYILAN BİLGİYE ULAŞIYOR
NLS, beynin yaymış olduğu “non lineer”  dalgaları bir barkod gibi okuyarak beyinden yayılan bilgiye ulaşıyor. Nasıl  ürünlerin barkodlarında bulunan çizgiler okutulduğunda, ürünün ne olduğu ve  hangi ülkeden getirildiği görülüyorsa, bu cihaz da beyin dalgaları yoluyla  kişinin vücudundaki tüm rahatsızlıkları okuyarak bu yolla bir check-up  gerçekleştiriyor.

RADYASYON YOK
Cihazın en önemli özelliğinin tüm vücuda  uygulanması ve hiç radyasyon içermemesi olduğu belirtiliyor. Sistem kontrole  giren kişinin sağlık durumunu tüm yönleriyle ortaya çıkarıyor. Görüntüleme  araçlarının içinde hareketsiz şekilde yatmak ve kapalı yerde kalma korkusu, çok  sayıda hastanın kâbusuyken, NLS hastanın bu sıkıntıyı yaşamasını engelliyor ve  kontrolünüz oturduğunuz yerde gerçekleşiyor.

TEK KURAL VAR: EL VE AYAKLARI ÇAPRAZ TUTMAYACAKSINIZ
Hasta cihaza girmeden 2 gün önce ilaç kullanımını kesiyor.
* Uygulamadan önce 15 dk dinlendiriliyor.
* Oturduğu koltukta başına kulaklık benzeri bir cihaz takıyor, istediği gibi hareket ediyor ve soru sorup konuşabiliyor.
* Sadece verilmiş olan dalga sinyallerini bozmamak için el ve ayaklarını çapraz hale getirmemesi isteniyor.
* Vücudunda platin bulunanlarda teşhiste başarı oranı az miktarda düşerken,
hamilelerden yayılan çift sinyal (bebeğin varlığı nedeniyle) karışıklığa ve teşhiste yanılmalara neden olabiliyor.

NLS Vücut Tarama Sistemi GIDA İNTOLERANS TESTİ:

Hangi gıdanın bize iyi geldiğini ve hangi gıdanın bize iyi gelmediğini kim söyleyebilir? Bir grupla yediğiniz aynı yemekten kimsenin rahatsız olmadığı ve sadece sizin rahatsız olduğunuz hiç oldu mu? Eğer olduysa bilin ki o yemekteki bir veya birkaç gıdaya in toleransınız var demektir.
Yapılan gıda in tolerans testlerinde kan alınıyor ve belli gıda antijenleriyle karşılaştırarak in tolerans olup olmadığı araştırılıyor. Bu yöntemle hem araştırma uzun sürmekte, hem de dolaylı yoldan vücudun tepkisi ölçüldüğü için düşük hassasiyetli olmaktadır.

NLS Vücut Tarama Sistemi Erken Tanı Detaylı (Check-up cihazı )

Araştırmacıları vücuttaki herhangi bir değişikliği,hatta hücre ve intraselüler seviyede oluaşan hastalıkları vücut dokularının dalga özelliklerindeki değişiklikler yoluyla izleyebilen analogsuz bir inceleme sistemi yarattılar. Doğrusal olmayan analiz sistemleri (NLS) bu yüzyılda mevcut en ileri bilişim teknolojisidir ve modern doğal bilimin en dikkate değer ve avantajlı başarısı olarak kabul edilebilir. Tanı cihazı bir biyolojik nesnenin döner manyetik alanının spektral analizine dayanır. Dünyada tek ve benzersizdir.

Uygulamalı Psikofizik Enstitüsü (IPP)’de geliştirilen hardware-software sistemi “NLS” beyin nöronlarının daha önceden ayarlanmış bir biyoelektrik hareketlilik üretmesini sağlar, geri planda bu hareketlilik ile istatistiki dalgalanmalara karşı çok zor belirlenebilen sinyalleri seçerek büyütmek ve içerdikleri bilgiyi izole edip deşifre etmek mümkün olur.

Bir bakıma “NLS” sistemi bu radyasyon kılavuzlarını tam ortaya çıktığı yerde alır, dekode eder ve organın belirli renklerdeki sanal görüntüsünü oluşturmak üzere bilgisayar ekranına taşır.

 

How  nls vücut tarama sistemi Tanı Cihazlarının Çalışması Genel İlkeleri?

Entropik kuantum mantığı teorisiyle uyum içindeki sistemler arası bilgi değişimi, bir sistemin temel yapısındaki bağlantıları yok edebilecek yeterli enerjiye sahip elektromanyetik yayılma miktarı sayesinde fark edilmiştir.

A ve B sistemleri arasındaki bilgi değişiminin yoğunluğu, bu sistemlerin herhangi birinde düzenin yok olmasıyla artar.
Bir sistemdeki düzen derecesi, sistemin taşıdığı bilgi miktarına eşittir. Bu da ikinci bir sistemle (B) paralel bilgi iletimine sahip sistemlerin birindeki (A) düzenin yok olmasının, entropik kuantum mantığı teorisi tarafından önerilen bilgi değişimi kuralını belirtme nedenidir.

Entropik mantık teorisi yukarda bahsedilen durumların yalnızca A ve B’nin kuantum sistemleri olduğu ve A ve B’nin parçalarından oluşan birliğinin bir kuantum durumu olarak tanımlanabildiği şekilde fiziksel olarak doğru olduğunu önerir. Bu durum sistemlerden birinin yapılarının yok olmasından önce ilk olarak varolan bilginin değişimini öngörür. Bu sistem yapıları Einstein-Rozen-Podolsky etkilerine uyuduğu takdirde, entropik mantık sınırları içinde iki tarafı bir kuantum sisteminde birleştirir.

Entropik kuantum mantığı teorisi uzaya ait iki uzak cisim arasında uzun mesafeden bilgi aktarma görevi yapan temel psikofiziksel düzeneklerin bir çok detaylarını açıklamayı mümkün kılar. Teori birleşme, bilgiye ait seçicilik ve benzer bilgi aktarma kanallarının diğer özelliklerini oluşturan düzenekleri açığa çıkarır.

Fiziksel bir bakış açısından cihaz, enerjisi biyolojik bir nesnenin yapısal düzenini koruyan güçlü bağlarını yok etmeye yeterli elektromanyetik dalga boylarında çınlayan elektronik oslilatörler (kadistör) sistemidir. Biyolojik bir nesnenin kesin durumu hakkında bilgi, yeni bilgi teknolojileri ve çip yapımı teknikleri uygulamalarıyla geliştirilen “tetik sayacı” yardımıyla temassız yöntemle elde edilir. Tetik sayacı çalışma alanının ortalama istatiksel ses özelliklerinden düzenlenmiş en küçük dalgalanmaları seçer. Ardından onları dijital sıralamaya dönüştürür. Sonra bir mikroişlemci bu sıralamayı arayüz kablosu aracılığıyla bilgisayara geçirmek için işlemden geçirir.

spectrum of minerals and gems treatment metatron nls 4025 hunter dm4025

spectrum of minerals and gems treatment metatron nls 4025 hunter dm4025

Her hücre tipi hücreler arası belli moleküler bağların özelliği olan kendi yok olma enerjisine sahiptir.

Kadistörün yayılma özelliklerine göre değişerek, organizmanın herhangi bir dokusunun içindeki hücrelerin, hücreler arası yapılar bağlarının (ve onlara bağlı biyo-moleküler birleşmelerin omurga yönlendirmelerinin) yok olmasına sebep olunabilir.

İncelenen dokuların durumları ne kadar dengesiz ve dolayısıyla tamamlanmamış olursa, entropik kuantum mantığı teorisiyle uyumla daha fazla tepki almamız normaldir.

Aynı zamanda tarama sıkılıkları, tepkilerin konumunu ayarlayacaktır. Bununla birlikte tepkinin değerine göre organizmada artan zararın genel geometrisi şekillendirecektir.

Karakteristik moleküler bağlar kadistörün yapısı içindeki ilgili elektron bağlantılarının rezonansıyla eşleşir. Enerji yayılımı yerini belirlemede kullandığı bu karakteristik moleküler bağları yok eder. Bu rezonans ve (omurga yapısının yok olması yüzünden) açığa çıkan enerjiyi temel alarak, kadistörün yapısındaki NLS metastabl ilerlemelerin seyrine bağlı olarak küçük bir enerji pompalanması fark edilir. Bu organizma tarafından yayılan tepki sinyalini kuvvetlendirir.

How to use the  nls vücut tarama sistemi software?


    


Sale Cousultant : Mrs Lucy
Sale Consultant : Mr Mark
  live:lucygao1520            


Related Items

Translate »